FAQ

Často kladené otázky

Tu sa práve nachádzaš: Úvod FAQ

Je podmienkou ovládať perfektnú angličtinu, aby som sa mohol/a zúčastniť?

Aj keď oficiálnym jazykom programu je angličtina, väčšina mentorov je slovenského pôvodu. Prihláška do programu musí byť vyplnená v anglickom jazyku, avšak prípravne stretnutie a samotná recepcia budú skôr v slovenčine. Najdôležitejšia vec na ktorú prihliadame je Vaša motivácia a predchádzajúce mimoškolské aktivity a úspechy.

 

Môžem sa prihlásiť aj pokiaľ som sa zúčastnil/a programu už v minulosti?

Dávame prednosť študentom, ktorí sa programu ešte nezúčastnili. Avšak prihlášku nám môžete zaslať aj ako absolvent programu, za podmienky že ste stále aktívnym študentom na vysokej škole. Takže, pokiaľ ste nezískali Vášho preferovaného mentora počas minulých ročníkov, môžete nám zaslať prihlášku do riadneho termínu a skúsiť to znova tento rok.

 

Bude všetkým študentom pridelený mentor?

Každého ročníka sa zúčastňuje okolo 25 až 30 mentorov. Keďže je počet prijatých študentov vyšší, nie všetkým môže byť mentor pridelený. Študenti majú možnosť ovplyvniť ich šance na mentora prostredníctvom kvality ich prihlášky, ako aj proaktívnym networkingom s mentormi v priebehu recepcie. Spárovať študentov s mentormi po recepcií je úloha organizátorov programu.

 

Je program bezplatný?

Program ako celok je kompletne bezplatný. S prihlásením, účasťou na recepcií, ako aj osobným stretnutím s mentorom nie sú spojené žiadne výdavky. Neváhajte tak a využite túto unikátnu príležitosť.

 

Nie som študentom ekonómie alebo manažmentu. Môžem sa ajtak prihlásiť?

Samozrejme, že môžete. Mentor Network Program je pre študentov všetkých odborov a zameraní. Mentori sú tiež z rozličných spoločností z rôznych sektorov hospodárstva. Cieľom programu je predovšetkým spárovať študentov so skúsenými profesionálmi, aby mali možnosť ťažiť z ich skúseností a získať inšpiráciu pre budúce plány a výzvy. Váš mentor Vám môže pomôcť s dôležitými rozhodnutiami, ktorým budete čeliť v osobnom a profesionálnom živote.